تأثیر قرآن در یدایش و پیشرفت علوم ادبی
48 بازدید
ناشر: بوستان کتاب
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-09-0600-2
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
تاریخ علوم عربیت نشان نمی‌دهد که قبل از اسلام، کتابی در باره ویژگی‌های زبان عربی نوشته شده باشد. بعد از نزول قرآن کریم، جنبه‌های مختلف این زبان مورد توجه قرار گرفت. سؤال اصلی پژوهش آن است که پس از نزول قرآن، چه عوامل و زمینه‌هائی سبب پیدایش و پیشرفت علوم ادبی گردیده است؟ مسلمانان قرآن را قانون زندگی در جنبه‌های مختلف حیات می‌دانستند. از این رو تلاش برای فهم قرآن و استنطاق آن با هدف کاربرد در زندگی از همان صدر اسلام شروع گردید. فهم قرآن نیز بستگی شدیدی به شناخت ساختار زبان عربی و فهم معنای واژه‌ها و جمله‌ها داشت. از طرف دیگر با فتح برخی از کشورهای مجاور چون ایران و روم و پیشرفت جغرافیائی مناطق اسلامی و ورود غیرعرب‌ به میان مسلمانان عرب، زبان عربی مورد تهدید قرار گرفت و دستخوش تحریف و انحراف گردید. این انحراف بسی خطرناک بود زیرا امکان برداشت‌های غلط از قرآن را در پی داشت. حس دینی مسلمانان عرب مبنی بر صیانت از قرآن و نیز زبان خود (عربی) و رغبت مسلمانان غیر‌عرب در تعلّم لغت عربی به قصد فهم قرآن و احتجاج بر قرائت‌های قرآنی واثبات اعجاز بیانی قرآن از مهم‌ترین عواملی است که در شکل‌گیری مباحث ادبی اعم از صرف، نحو، لغت و بلاغت نقش داشته است. پیش از اسلام و پیدایش علوم عربیت و کتب ادبی، عرب بر طبق ذوق عربی خود، قواعد زبان را به کار می‌برد، ولی استخراج قواعد ادبی و تبیین آن‌ها، بعد از نزول قرآن، توسط ادیبان قرآن شناس صورت گرفت. بنابراین هدف از تأسیس علوم عربیت خدمت به قرآن کریم در راستای صحت قرائت و فهم معنای آیات الهی و اثبات اعجاز قرآن و نیز حفظ زبان آن یعنی زبان عربی بوده است. مسلمانان سزاوارترین علوم را همانا شناخت کلام خداوند می‌دانستند. از این رو کتاب‌های ادبی را در راستای خدمت به قرآن شریف تدوین کردند و این منابع را با استشهاد به آیات قرآنی و نیز احادیث نبوی مزیّن ساختند. واژه‌های کلیدی : قرآن، صرف، نحو، قرائت، لغت و بلاغت.